.                                                                                                   

Fyzioterapie

S úctou a respektem přistupuji k lidskému tělu jako k celku, dávám pozornost fyzické, emoční i mentální rovině těla, čímž propojuji západní i východní medicínské přístupy. Vycházím z principu vlastní moudrosti těla, tedy napomáhám prostřednictvím terapie tělu k sebe-vnímání a sebe-úzdravě. Své klienty vedu individuálně k vlastnímu vědomému optimálnímu držení těla, v souladu s kapacitou fyzického těla i vlastní míry vnímání sebe, v souladu se svým nastavením - momentálním rozpoložením. 

Na první návštěvě spolu důkladně řešíme anamnézu -  tedy s čím klient přichází, co se v jeho těle děje, co spouští a vyvolává potíže, jak dlouho obtíže trvají, jakého jsou charakteru, jaké jsou další potíže či nemoci v těle včetně vnitřních orgánů, jaké jsou pohybové stereotypy v rámci pracovní polohy a pracovní doby, jakým způsobem sportuje či nesportuje, jak zvládá stres a tlak a mnoho dalšího. Dále spolu sledujeme pohybové vzorce a automatismy, které nás každodenně provází. Z tohoto pak spolu hledáme cesty a individuální možnosti, kudy a jak do těla vstoupit, aby došlo k úpravě svalových a kloubních dysbalancí v těle a potíže zmizely a již se neopakovaly, nevracely.

Využívám všechny doposud získané zkušenosti - např. měkké a mobilizační techniky, práci s hlubokým stabilizačním systémem těla (HSS) a centrovaným postavením kloubů v těle, využívám vývojovou kineziologii a její prvky pro znovunastolení optimálních pohybových vzorů, dále vědomou práci s dechem, jógové pozice, relaxaci pro uvolnění těla i mysli, baňkování, moxování, tejpování a mnoho dalšího. 

Ve všech směrech, kterými působím na své klienty - západní i východní medicíny - se nadále vzdělávám a taktéž s těmito principy sama i žiji.

Mojí motivací a snahou je přivést klienta k zodpovědnosti za sebe samého, vzít život i do svých rukou, nenechat se pasivně vláčet bezmocí, ale s co největším možným klidem a pohodou žít svůj život ve své jedinečné míře vnitřní rovnováhy a harmonie...v souladu svého těla, mysli i duše...v souladu se sebou.


Vytvořte si webové stránky zdarma!